Mesclador d'alta qualitat: confiança elecció

Sorra és la sorra cada component en la mescla i adhesiu recobriment a la superfície de sorra equips eficaçment. Mesclador (sandmixer) utilitza la muntanya amb el moviment relatiu d'una paella rodant, situada entre els dos materials per rodar i acció de moldre material barreja màquina en els materials triturats i materials de mòlta. És la producció de maons, maons de sorra-llimona, formigó, maons, maons refractaris, triturat i barrejat amb cendres, escòria de la caldera, escòria cua i escòria residus industrial com l'equip ideal per matèries de maons.