Importància de la màquina explosiva dels trets del paviment mòbil al paviment de la carretera

La coberta del pont de l’autopista netejada per la màquina de detecció de paviments mòbils pot satisfer els requisits del disseny de la capa impermeable del pont, les especificacions detallades i els estàndards de la tecnologia de construcció i els mètodes d’inspecció. Augmenta la resistència d’enllaç entre la capa impermeable i la base. Allargar la vida del camí. Els projectes nacionals de construcció de carreteres a gran escala han estat classificats com el procés de neteja de màquines explosives de paviments mòbils que s'ha designat com a procés de neteja per paviment mòbil.

El complet i excel·lent sistema impermeable consta de dues parts:

1. Garantia de la qualitat i el rendiment del propi material;

2. La garantia del mètode del procés de construcció.

L'efecte conjunt dels dos aspectes anteriors pot reflectir plenament el paper de la capa impermeable, ja que és imprescindible un conjunt del sistema impermeable.

1

Després d’anys d’abastir i referir-se a l’experiència estrangera, la Xina ha formulat normes i especificacions pertinents per als requisits de rendiment del propi material impermeable; tanmateix, els requisits per a tècniques i mètodes de construcció estan menys implicats. Especialment en el tractament actual de superfícies de la base del pont en la impermeabilització del pont, gairebé tots els fabricants de material s’han adonat que els resultats de processament de la superfície base afecten directament la qualitat de tot el sistema d’impermeabilització, però no hi ha hagut equips reals adequats per al tractament de superfícies del pont. .

L’aplicació de màquines de detecció de píndoles mòbils en ponts de formigó ha estat un mètode de tractament molt habitual a l’estranger. Només uns quants ponts a la Xina utilitzen una màquina de voladura per al tractament de superfícies. Els mètodes que s’utilitzen actualment a la Xina: cisellat artificial, cisellat mecànic, aigua a alta pressió, etc., tots tenen una eficiència constructiva baixa i una contaminació ambiental greu, i fins i tot generen fortes vibracions a la superfície de formigó original, amb el que es pot produir un risc de micro-addicionals. esquerdes i no és convenient per a construccions mecanitzades a gran escala. Adhesió deficient.