Instal·lació de màquines de granallatge

Tir voladura màquina utilitzant granallat, rodet, portar la promoció de l'anell, Auger, separació, l'alimentació, treure la pols, equips de neteja de combinació maquinària de neteja.