Càlcul de ritme de producció de màquines de granallatge

De xapa d'acer, comte com a superfície de nivell B, granallatge quantitat és

110-140kg/m2, com a 140kg. Per a l'àmplia zona 3m, per arribar a 1,5 m/min

neteja de velocitat, hauria de ser shotblasting import per minut

140kgs * m * 1.5 m / min 3 * superfície 2 = 1260kgs.


Si utilitzeu 8 conjunts de granallatge roda, taxa d'utilització del projectil 90%,squantitat de hotblasting per cada conjunt per minut: 1260/8/0.90=175kg. La voladura quantitat de nostres Q034G sèrie granallatge turbines és 180kgs/min, elèctric poder és 11kw.

 

Si necessita aconseguir Sa 3.0 nivell, xapa d'acer, comte com B nivell superficial, tir voladura quantitat és240-300kg/m2, com a280 kg. per a l'àmplia zona 3m, per arribar a 1,5 m/min neteja de velocitat, hauria de ser shotblasting import per minut 280kgs * m * 1.5 m / min 3 * superfície 2 =2520kgs.


Si utilitzeu 8 conjunts de granallatge roda, taxa d'utilització del projectil 90%, squantitat de hotblasting per cada conjunt per minut:2520/8/0.90=350kg. La voladura quantitat de nostres Q034 sèrie granallatge turbines és360 kgs/min, elèctric és poder22 kW.