Quins són els avantatges de la màquina de bufat de tambors?

Avantatges de la màquina de voladura de tipus de tambor:

1.jpg

La màquina de volteig de tipus de tambor s'utilitza principalment per a impulsar el projectil a la peça del tambor que es torna a invertir contínuament, per tal d'aconseguir el propòsit de netejar la peça que pertany a l'àmbit de la maquinària de fosa. És adequat per a l'extracció de sorra, eliminació d'òxid, descalcificació i enduriment superficial de foses i forjats de fins a 15 kg en diverses indústries.


La màquina de bufat amb tambor és adequada per a la neteja de tot tipus de fosa i forja que no tenen por de col·lisió i de zero. És un equip ideal per netejar petits trossos de sorra residual i escala a la superfície de petits tallers de tractament tèrmic. Inclou principalment rodets, separadors, màquines d'injecció, màquines d'elevació, etc. Motor d'engranatges i altres components.

1.sing la forma popular pitless pit, estalviant el cost de construcció de la fundació de pit


    2. El cos de la càmera de voladura i la disposició del dispositiu de voladura es determinen després de la simulació dinàmica dinàmica tridimensional de l'ordinador, de manera que l'àrea de cobertura del flux del projectil expulsat cobri amb precisió la superfície de la peça i el projectil al mateix temps, llença la peça en diverses direccions des de la superfície de la peça. .


    3. L'ús de màquines centrífugues de volteig elevat en voladís pot millorar significativament l'eficiència de neteja i aconseguir una qualitat de neteja satisfactòria.


    4 concepte de disseny de màquina, estructura compacta, fàcil d'usar i mantenir